Architectenbureau Ronald Janssen

Verlaagd BTW-tarief

Zes procent BTW bij verbouw/renovatie en een volledige opdracht.

Sinds afgelopen vrijdag is het verlaagde BTW-tarief voor arbeid in de verbouw/renovatie van toepassing. Projecten die worden opgeleverd tussen 1 maart 2013 en 31 december 2014 (wordt verlengd tot 30 juni 2015) mogen een BTW-tarief van 6% op de arbeid (en naar rato een deel van de overhead) worden afgerekend.

Bij een gemiddelde verbouwing komt neer op een voordeel van 5 tot 7%. Het verschil in voordeel ontstaat door de verhouding tussen arbeid en materialen. Globaal is de component arbeid zo’n 40 tot 60% van de aanneemsom. Volgens de regeling mag de overhead evenredig over de arbeid en de materialen verdeeld worden.

Nieuw in deze regeling (in vergelijking met de regeling een paar jaar gelden) is dat het architectenhonorarium ook met 6% belast mag worden. Voorwaarde is wel dat de verbouwing wordt begeleid.

Uit het besluit:

bouwbegeleiding

Een andere toevoeging op de regeling is dat de arbeid voor op maat gemaakte goederen ook met 6% belast wordt.

Al met al een aardige besparing bij een verbouwing en kan het net de druppel zijn de de emmer doet overlopen. Nu maar hopen dat niet iedereen wacht tot de termijn bijna ten einde is….

[besluit d.d. 28 februari]

Theme: Overlay by Kaira
De Bilt